ATATÜRK : "Benim iki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi"

 • Home
 • CHP Trabzon Milletvekili Adayı Av.Sibel SUİÇMEZ Avukatlara Seslendi.

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Av.Sibel SUİÇMEZ Avukatlara Seslendi.

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Av.Sibel SUİÇMEZ meslektaşlarına seslendi.

Av.Sibel Suiçmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Meslektaşlarım, bildiğiniz üzere 5 yıl süre ile Trabzon Barosu Başkanlığı görevinde, milletvekili adaylığı için istifa edene kadar da yaklaşık 1,5 yıl süre ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Baro başkanlığı görevinden önce de defalarca Trabzon Barosunun çeşitli komisyonlarında görev alarak insan hakları ve demokrasi mücadelesi verdim.

Uzun yıllar, gerek avukat, gerekse yönetici olarak mesleğin içinde bulunmaktan dolayı avukatlık mesleğinin sorunlarını en iyi bilen ve bizzat deneyimleyen meslektaşlarınızdan birisiyim.

Maalesef AKP İktidarı hukuku ayaklar altına almış, mesleğimizin en çok zarar gördüğü dönem, bu dönem olmuştur. Avukatlık mesleğinin standardı her geçen gün düşmüş, sürekli artan hukuk fakülteleri nedeni ile avukat sayısında ihtiyaçtan fazla artış olmuş, avukatlar tarihte hiç olmadığı kadar geçim sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Meslektaşlarımız neredeyse asgari ücretle çalışmaya zorlanmakta ve her bakımdan gelecek kaygısı yaşamaktadır.

Avukatların mesleki standartlarının artırılması, mesleğin sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması, sorunların çözülmesi hem avukatlar hem de hukukun üstünlüğü ve demokratik toplumun korunması ve ilerlemesi için kaçınılmazdır. Hukuk reformunun gerçekleştirilmesi, güvenilir bir hukuk sisteminin kurulması, hukuk güvenliğinin sağlanması, ekonominin rahatlaması ve refah toplumu idealine ulaşılması için avukatlık mesleğinde yıllardır dile getirilen sorunların artık çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Avukatların, yukarıda belirtilen sorunları dışında mesleklerini yaparken karşılaştıkları zorluklar ve engeller de vardır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yanlış bir şekilde yorumlanması nedeni ile nüfus ve tapu kayıtlarına erişimde getirilen engeller, TAKPAS Sisteminin sınırlandırılması, UYAP sitemine ve emsal yargı kararlarına erişimde hâkim ve savcılara göre sınırlı imkanlar, ceza yargılamasında silahların eşitliğine aykırı uygulamalar gibi yasalardan ve idari otoritenin tutumundan kaynaklanan, mesleğin icrasını zorlaştıran birçok durum mevcuttur.

Baro Başkanı ve TBB Yöneticisi olduğum dönemde mesleğimizin korunması, baroların bölünmemesi için diğer meslektaşlarım ile birlikte üstün gayret gösterdik. Ancak, iktidarın avukatlık mesleğine bakış açısı ve avukatlara karşı olumsuz yaklaşımı nedeni ile arzuladığımız mesafeyi kat edemedik. Birçok sorunun çözümü için de yasal düzenleme gerekmekte olup mevcut iktidardan defalarca talepte bulunmamıza, çıkarılan yasaların yanlışlığı konusunda komisyonlarda defalarca uyarmamıza rağmen maalesef sorunların çözümü için olumsuz yaklaşımlar sergilediler. 

Hatırlarsınız, Çoklu baro düzenlemesini protesto ettiğimiz dönemde de tüm baro başkanları Ankara’da açık havada abluka altına alınmış, protestomuzu tüm yasaklamalara rağmen Anıtkabir’e cübbelerimize yürüyerek, Yüce Meclis’e çıkarak ve hatta geceleri parkta nöbet tutarak gerçekleştirmiştik. Gelinen bu noktada torba yasa uygulamalarının hukuk sistemimizde yarattığı garabet, Başkanlık Sisteminin yanlış uygulamaları, Çoklu Baro sisteminin hak savunuculuğunda açtığı yaralara karşı ileri sürdüğümüz tüm itirazlarımızın haklılığı zamanla ortaya çıkmıştır.

Şimdi, daha önce onurla taşıdığım Trabzon Barosu Başkanlığı ve TBB Başkan Vekilliği görevlerinde gösterdiğimiz mücadeleden aldığımız güçle, Millet İttifakının bir paydaşı olan CHP’nin Trabzon Milletvekili adayı oldum. Bu anlamda, mesleğimizi yakışır seviyeye taşımak, meslektaşlarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve en önemlisi halkın hak arama hürriyetini sağlamak adına Millet İttifakı olarak hazırlanan Ortak Politikalar Mutabakat metninde gerek yargı alanında gerekse barolar ve avukatlar ile ilgili olarak birçok vaadimiz mevcuttur.

Millet İttifakı iktidarında gerçek yargı reformları yapılacak, yargı bağımsızlığına ilişkin tüm endişeler giderilecek, hukukun üstünlüğü sağlanacak, demokrasinin ve hukuk devletinin en önemli güvencesi olan Avukatların haklarının korunması ve mesleklerini özgürce icra edebilmeleri için gereken tüm adımlar atılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Barolar Birliği ve Barolarımızın da görüşleri alınarak;

 • Avukatlık mesleğinin bağımsız ve özgür bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak, tüm engelleri kaldıracağız.
 • Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız.
 • Ceza yargılamalarında, duruşma düzenini “silahların eşitliği ilkesine” uygun hale getirecek, iddia makamı ile savunma makamının duruşma salonlarında fiziki olarak eşit konumda olmasını sağlayacağız.
 • Bir ilde ancak bir baro kurulabilmesini anayasal olarak düzenleyecek, çoklu baro sistemine son vereceğiz.
 • Türkiye Barolar Birliği ve Baro seçimlerinde temsilde adalet ilkesinin esas alınmasını sağlayacağız.
 • Hukuk eğitiminin kalitesini yükseltmek amacıyla hukuk fakültelerinin sayısını azaltacak, fakültelerin akademik kadrolarında, müfredatında ve kütüphane olanaklarında
  kapsamlı iyileştirmeler yapacağız.
 • Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı Adli Kolluk Teşkilatı kuracağız.
 • Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının diğer mahkemelerce dikkate alınmasını ve bu mahkemeler tarafından verilen kararların ivedilikle
  uygulanmasını sağlayacak tedbirler alacağız.

Değerli Meslektaşlarım, hep birlikte güzel günler göreceğiz.

Sizlerle beraber hukuku ve adaleti yeniden tesis edecek, avukatlık mesleğinin ruhunu yeniden yazacağız.

Saygılarımla,

Av.Sibel SUİÇMEZ

CHP Trabzon Milletvekili Adayı

Date: 26 Nisan 2023