ATATÜRK : "Benim iki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi"

  • Home
  • CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez KTÜ’nün 68. Kuruluş Yıldönümünde konuşma yaptı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez KTÜ’nün 68. Kuruluş Yıldönümünde konuşma yaptı.

Konuşma metni aşağıda sunulmuştur.

Sayın Bakan,
Sayın Vali,
Sayın Milletvekileri,
Sayın Belediye Başkanları,
Sayın Rektörler,
Sayın Baro Başkanı,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Değerli Konuklar,
Türkiye’nin Geleceği Sevgili Gençler,

Demokratik, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından olan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen bu anlamlı törene katılmaktan ve coşkunuzu paylaşmaktan mutluluk duyuyor, bu gurur gününde hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Avrupa’da kurumsal yapıya sahip ilk üniversitelerin yaklaşık bin yıllık geçmişi vardır. Bologna Üniversitesi 1088, Paris Üniversitesi 1150, Oxford Üniversitesi ise 1167 yılında kurulmuştur.

Tarihi İstanbul’un fethine kadar uzanan ve Darülfünun geleneğinden gelen İstanbul Üniversitesi, 1933 yılında Atatürk’ün öncülüğünde üniversite reformunun gerçekleştirilmesiyle birlikte, bugünkü adı ve kurum yapısıyla hizmet vermeye başlamıştır. 1933 yılında kabul edilen 2552 sayılı yasa’yla, Osmanlı’dan gelen Darülfünun geleneği tarihe karışmış, İstanbul Üniversitesi’yle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş yapıya sahip üniversiteleri doğmuştur.

Eğitim, bu süreçte en önemli araç olmuş, genç nüfusumuzun çağdaş eğitim olanaklarından yararlanmaları ve en iyi biçimde yetiştirilmeleri hedeflenmiştir.

Türkiye, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte, seçimini çağdaşlık yönünde yapmış, bu hedef doğrultusunda reform ve yapılanmaları hayata geçirmiştir.

Bu yolda atılan adımların birisi de 1955 yılında kurulan, ülkemizin ilk üniversitelerinden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi’dir. 1955 yılında kurulan üniversite 1963 yılında eğitim öğretime başlamış olup bugün üniversitemizin 68. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Kutlu olsun.

Üniversitemiz, şehrimize, ülkemize büyük katkılar sağlamıştır. Geçmişte Artvin, Rize, Giresun, Ordu ve Gümüşhane’de yer alan fakülteleri ve yüksekokulları ile sadece ilimize değil tüm Doğu Karadeniz’e hizmet etmiştir. Son eğitim politikaları ile birlikte diğer illerdeki fakülteler üniversitelere dönüştürülmüş, en son Fatih Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde Trabzon üniversitesi kurulmuştur.

Son yıllarda ülkemizde devlet ve vakıf üniversitesi sayıları plansızca artırılmış, üniversitelerin akademik ve yapısal sorunları giderek çoğalmıştır. Eğitim kalitesi sadece üniversitelerimizde değil, maalesef ilk ve orta dereceli okullarda da gerilemiştir.

İşsizlik ve eğitim olanaklarından yararlanmada fırsat eşitsizliği ülkemizin önemli ve öncelikli sorunlarından biri haline gelmiştir. Üniversite mezunu olan çok sayıda gencimizin iş bulamaması, kimi zaman da alanları dışındaki işlerde çalışmak zorunda kalmaları son derece üzücüdür. Bunun baş nedeni de eğitim ve işgücü planlamasının ülke ihtiyaçlarına göre yapılmamasıdır.

Ülkemizin, ilköğretimden başlamak üzere yeni, çağdaş eğitim politikalarına, üniversite reformuna ihtiyacı vardır.
Üniversiteler, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü kavramlarını öğreten, tüm toplumu aydınlatan eğitim ve öğretim kurumlarıdır. Üniversiteler sadece bireyleri değil toplumu da geleceğe hazırlamalı, evrensel değerlerin benimsenmesine ve yerleşmesine katkıda bulunmalıdır. Üniversiteler özerk bir yapıya kavuşturulmalı, öğretim görevlileri ve öğrenciler özgür kılınmalıdır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi de bu anlamda kendini daha da geliştirmeli, şehir, bölge ve ülke problemlerine bilim ve akla dayalı dayalı çözüm yolları gösteren, dünya sıralamasında yeri olan bir üniversite haline gelmelidir.

Trabzon Milletvekili olarak Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyaçları ve gelişimi için elimden gelen katkıyı yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın.

Bu düşüncelerle üniversitemizin 68. Kuruluş yıldönümünü tekrar kutlar, akademik ve idari kadroya, çalışanlara ve öğrencilere başarılar dilerim.